Czarna i biała rozrywka

Wśród rozmaitych rodzajów wielorakich form rozrywkowych, na szczególną uwagę zasługuje między innymi rozrywka, jaką jest czarna komedia oraz tak zwana biała tragedia. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z tego typu określeniami? Jeżeli tak, to mamy nadzieję, że zaprezentujemy Ci kilka dodatkowych informacji na ten temat, z kolei jeżeli nie, to przedstawimy w skrócie, na czym ten typ przedstawień filmowych polega, bowiem to właśnie do tych rodzajów i gatunków filmów odnoszą się wyżej wspomniane terminy.
Czarna komedia jest to nic innego jak jeden z rodzajów przedstawień komediowych, który w głównej mierze bazuje na żartach, jakie czynione są ze względu na chęć zaprezentowania ironii oraz sarkazmu. Można stwierdzić, iż jest to celem całej ilustracji filmowej, aby przedstawić pewne poważne tematy ale w nieco zabawny, wręcz niekiedy groteskowy sposób. Tematyka żartów jakie są robione w czarnych komediach najczęściej uchodzi za ogólnie poważne, na przykład mowa tu o chorobach, ułomnościach, ale także zabójstwach z premedytacją oraz cierpieniu i śmieci. Komedia w takim wydaniu posiada sytuacyjną ironię lub bazuje na tak zwanej ironii słownej.

W tym przypadku chodzi głównie o to, żeby odnieść się do surrealizmu. W odniesieniu do czarnej komedii mówi się nawet o pojęciu poetyki absurdu. Jeżeli natomiast mowa o białej tragedii, o jakiej wspomnieliśmy we wstępie, to jest to gatunek stricte z odmian dramatycznych i bazuje na sztuce jaka stworzona została przez znanego autora- Norwida. Ma ona związek z mieszanka konwencji typowych dla komedii oraz tragedii.
Autor artykułu:

Related Posts